088 1262 920
info@grsmilieu.nl

Onze activiteiten

Wilt u weten wat de bodemgesteldheid is van uw project? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Op korte termijn brengen wij per situatie in kaart wat het nut en de noodzaak is voor een onderzoek. Wij hebben een breed aanbod aan onderzoekstrajecten. Onze opdrachtgevers variëren van architecten, investeerders, aannemers, gemeenten tot particulieren.

Historisch onderzoek

Bij een historisch onderzoek wordt alle beschikbare informatie verzameld over een locatie met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Het gaat hierbij om bodemopbouw, voormalig gebruik en potentiële verontreinigende activiteiten op en nabij de locatie.

Verkennend onderzoek

Het doel van verkennend bodemonderzoek is de kwaliteit van grond en grondwater bepalen en hiermee de eventuele aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Dit doen wij door middel van het nemen van boringen en/of grondwatermonsters op de locatie. Deze informatie is belangrijk bij het verkrijgen van bouw- en milieu omgevingsvergunningen, de aan- en verkoop van terreinen, bestemmingsplanwijzigingen en de realisatie van werken.

Partijkeuringen

GRS Milieu is landelijk erkend voor het uitvoeren van partijkeuringen (BRL1000). Neem vrijblijvend contact met ons op voor een prijsopgave.

Mocht de bodem verontreinigd blijken te zijn, dan verzorgt GRS Milieu de vervolgstappen. Denk hier aan milieukundige begeleiding, BUS-melding en indien nodig het opstellen van een saneringsplan.

Wat kunt u verwachten als u kiest voor GRS Milieu?

Een betrouwbaar en volledig onderzoek. Onze adviseurs adviseren in heldere taal en door effectieve keuzes te maken besparen we kosten. Wij zijn transparant en leveren een overzichtelijk plan van aanpak. Daarnaast kunt u antwoorden op al uw vragen over het bodemonderzoek en de bijbehorende wetgeving verwachten.